logo
Shenzhen Kjin Stationery Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Trường văn phòng phẩm Hộp Quà Tặng thiết lập, du lịch quà lưu niệm, Đại Dương loạt túi phù hợp với, văn hóa và sáng tạo dẫn xuất, phim dẫn xuất
1,50 US$ - 12,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
Trả hàng dễ dàng
24 orders

Daily New

0,07 US$ - 0,14 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
Trả hàng dễ dàng
14 orders
0,04 US$ - 0,16 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
Trả hàng dễ dàng
20 orders
0,60 US$ - 1,50 US$
Shipping: 0,34 US$/Cái
Min. Order: 200 Cái
Trả hàng dễ dàng
0,80 US$ - 1,80 US$
Shipping: 7,14 US$/Bộ
Min. Order: 1 Bộ
Dự kiến giao hàng trước thg 715Trả hàng dễ dàng
1 recent viewed
0,26 US$ - 0,30 US$
Shipping: 31,55 US$/Cái
Min. Order: 5000 Cái
Dự kiến giao hàng trước thg 723Trả hàng dễ dàng